Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden & huisregels EricaTheater

Deze algemene voorwaarden en huisregels gelden voor alle bezoekers aan het EricaTheater.

Voor de voorwaarden met betrekking tot kopen en annuleren van tickets van  concerten zie Eventix betaal module op www.ericatheater.nl.

Bezoekers aan het EricaTheater volgen de (corona) maatregelen op die van kracht zijn op het moment van betreden van het Theater.

Het EricaTheater schenkt geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar. Voor het kopen van alcohol in het  EricaTheater  is een geldige legitimatie verplicht. Het is bezoekers ten strengste verboden alcohol door te verkopen of door te geven aan personen onder de 18. Het is bezoekers van onder de 18 jaar ook niet toegestaan alcohol aan te nemen of te nuttigen.

Bezoekers onder invloed van drank of drugs wordt de toegang ontzegd. Aan bezoekers die zoveel alcohol nuttigen dat dit leidt tot ongewenst gedrag kan de verkoop van drank

gestaakt worden.

Roken, ook het gebruik van e-sigaretten, is in het EricaTheater niet toegestaan.

Het is in het EricaTheater niet toegestaan om eigen consumpties mee naar binnen te nemen.

Het is in het EricaTheater niet toegestaan om zonder toestemming dieren mee te nemen.

Het is in het EricaTheater niet toegestaan om zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw.

Bij activiteiten van het EricaTheater wordt zonder toegangsbewijs geen toegang verleend. Voor alle activiteiten geldt dat bezoekers t/m 14 jaar onder begeleiding moeten zijn van een  volwassene.

Het is in het EricaTheater niet toegestaan om zonder toestemming (professionele) opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken.

Het EricaTheater  en artiesten zijn gerechtigd beeld- en geluidsopnamen te (laten) maken van activiteiten, inclusief het publiek. Dit materiaal mag openbaar worden

gemaakt en verveelvoudigd. Personen die in de opnamen voorkomen geven door middel van het bijwonen van het evenement hiervoor toestemming, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding.

Registratie van activiteiten, in welke vorm dan ook (fotograferen, filmen, geluidsopnamen) is zonder toestemming verboden. Registraties mogen door Het EricaTheater in beslag

worden genomen en worden vernietigd.

In het EricaTheater kunnen bezoekers worden blootgesteld aan geluidniveaus boven de 80dBA. Bescherming van het gehoor valt onder de eigen verantwoordelijkheid van

bezoekers.

Aanwijzingen van medewerkers van het EricaTheater dienen te allen tijde worden opgevolgd, zoals het meewerken aan een controle en het opvolgen van

ontruimingsinstructies.

Eventueel ontstane schade aan eigendommen van het EricaTheater of andere bezoekers wordt verhaald op de veroorzaker.

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien beslist het personeel van het EricaTheater. Deze beslissingen zijn bindend. Klachten van iedere aard kunnen worden

ingediend bij het bestuur van de Stichting tot behoud van de Ericakerk.

Bij overtreding van onze huisregels vervalt de geldigheid van toegangsbewijs voor activiteiten

en kan de toegang voor een bepaalde periode worden ontzegd. Bij overtreding van de huisregels hebben bezoekers geen recht op restitutie van entreegelden.

Gekocht entree tickets zijn niet vatbaar voor restitutie tenzij de retourbetaling is geregeld via Eventix betaalmodule.

Eventix betaalmodule berekent 1 euro handelingsfee aan de bezoeker.

December 2023